In the shadows of thy night, she's dressed in white

P o r t a l

..

Smutsiga fingrar

:: Regi: Arne Mattsson

:: Inspelning�r: 1973 | Medverkande: Heinz Hopf, Ulf Brunnberg m.fl.

S� var vi inne p� det svenska sjuttiotalet och filmindustrin var inte l�ngre den samma som n�r Arne b�rjade sin karri�r med filmer s�som Hon dansade en sommar och N�r k�rleken kom till byn. Nej, nu �r det stenh�rd thriller-action-raffel med b�de blod, knark och naket som g�ller. En narkoman vid namn Lotta tar sitt liv genom att hoppa fr�n sin l�genhet, hennes bror hittar senare ett kassettband d�r hon p�t�nd babblar om en massa saker men ocks� om s�dant som kan avsl�ja hennes langare och de som slutligen ledde henne in till sj�lvmord. Sj�lvklart ska langarna ha fatt p� kassetten till varje pris. Att filmen fick censurproblem beh�ver v�l inte ens n�mnas, men den bygger iallafall delvis p� autentiska r�ttsfall och �r en fin filmisk vandring bland slemmiga figurer, mysktiska h�ndelser och dolda verksamheter. Ulf Brunnberg �r modefotograf tillsammans med Peder Kinberg och bland �vrig rollista syns �ven Barbro Hiort af Orn�s, Arne Ragneborn, Ulf Palme samt Per Mattsson. Enligt m�nga en av de h�rdaste filmer som gjorts i Sverige, kan h�nda, den har mycket iallafall..

Mask of Murder

:: Regi: Arne Mattsson

:: Inspelning�r: 1985 | Medverkande: Christopher Lee, Rod Taylor m.fl.

Nu hade Arne sedan l�nge l�mnat Sverige men gjorde en del stenh�rda rullar utomlands, h�r jobbar han tillsammans med legenden Christoper Lee som gjort sig od�dlig i otaliga Dracula- och Hammer-filmer men ocks� i bla. klassikern The Wicker Man. Approp� inget s� jobbade Arne �ven ihop med Franco Nero i The Girl. Denna g�ng �r det en m�rdare l�s i ett litet vintrigt samh�lle i Kanada, han b�r en vit slapp mask och �r hur h�rd som helst i f�rtexterna d�r han sk�r halsen av n�gra kvinnor med en kniv. Vi f�r sedan veta att m�rdaren heter Johannes och d�das av poliser n�gra minuter in i filmen, jahaja, vad h�nder nu? Jo, morden i det lilla samh�llet forts�tter, en copycat, men vem �r nu m�rdaren? Arne fortsatte att jobba med Mago och det �r ocks� han som gjort kl�derna till denna film. Filmen, som k�nns lite �ttiotals-l�gbudget, skulle man knappast gissa sig till att det var Arne Mattsson som l�g bakom, men den �r bra gjord och fr�nt uppbyggd. Visst, vissa sk�despelarinsatser �r under kritik men de sk�ter sig �nd� v�l, inte minst Christopher Lee som g�r en bra �ldrad polis. Dialogen �r engelska och kan ibland falera lite bland vissa sk�deselare men musiken �r iallafall tuff och en del scener �r hur fr�na som helst! Mycket v�l en av Arnes h�rdaste filmer..