In the shadows of thy night, she's dressed in white

P o r t a l

..

Damen i Svart

:: Inspelnings�r: 1958

:: Regi: Arne Mattssson

:: Medverkande: Karl-Arne Holmsten, Anna-Lisa Ericsson, mfl.

F�rsta filmen om paret Hillmans dektektivbyr� tar avstamp n�r paret skall �ka p� en liten weekeend till ett fint gods. En kvinna �r f�rsvunnen och legenden om svarta damen ligger som ett t�cke �ver st�llet. Svarta damen varslar om d�d och olycka n�r denne visar sig. Medarbetaren Freddie dyker snart upp och f�rklarar det hela med att han �r d�r och tittar p� fj�rilar. Han tr�ffar snart Sonja, en fotomodell, och i efterf�ljande filmer i serien s� �r dom ett par. Sonja vill helst in med en bild i �ret Runt medan Freddie mer t�nkt sig mittuppslaget av Time Magazine. Sif Ruud spelar en egensinnig skulptris vid namn Anja som har en sommaratelj� och d�r �r Sonja modell..

Legenden om den svarta damen f�r liv n�r n�gra mystiska mord intr�ffar och en sorgekl�dd dam synts till. Arne Mattsson lyckas som vanligt att skapa en klassisk film och en del scener �r riktigt ruggiga. Kamera�kningarna �r som vanligt n�r det g�ller Mattsson m�nga och vinklar och dylikt noga utstuderade. En fantastiskt snygg film helt enkelt. Karl-Arne Holmsten, Anna-Lisa Ericsson, Nils Hallberg, Anita Bj�rk och alla de andra g�r alla fina insatser och detta banade v�gen f�r de andra fyra filmer i serien, varav "Mannek�ng i R�tt" kom redan samma �r. Sp�klik st�mning filmen igenom och en av de b�sta filmerna inom svensk filmhistoria..