In the shadows of thy night, she's dressed in white

P o r t a l

..

How the faggots steals my girls..

[ 04 februari 2004 ]

vf_secound_linje_sized_framed.gif (99 bytes)

:: Ja, hur ska man b�rja? F�ljande kr�nika �r personlig och v�ldigt negativ. Tre m�nader har nu g�tt sedan hon fick reda p� hur jag k�nde f�r henne, f�ljande tid har varit v�ldigt konstig och ovissheten har varit stor. Juldagen och diverse h�gtider passerade och jag la faktiskt ner efter juldagens "uppv�ckelse i verkligheten" men jag f�ll dessv�rre tillbaka direkt och naivt i b�rjan av det nya �ret. Hursomhelst, s� kom n�dast�ten (ja, denna g�ng menar jag allvar) ig�r. Nu, f�r f�rsta g�ngen p� tre m�nader s� vet jag hur det kommer bli, hur sk�nt som helst p� ett s�tt och v�ldigt synd p� ett annat, men vad kan jag g�ra �t saken? Hon g�r ju vilka val hon vill och denna g�ng fanns det en b�g vid namn Marcus (har du h�rt maken till n�t s� j�vla helvetes b�g-namn n�ng�ng?) som naturligtvis snodde henne mitt framf�r �gonen p� mig. Det �r andra g�ngen p� en ganska kort tid som jag upplevt detta, den bruden det d� handlade om ska i maj bli mamma �t hennes 28-�riga pojkv�ns avkomma. Allt annat har st�mt mellan dessa tv� "fall" s� vad s�ger att ocks� detta kommer g� likadant? Nu blev det s� att hon kunde v�lja mellan han och mig och vilken v�ljer hon, ja, inte fan v�ljer hon mig iallafall. Hon har, som i tidigare n�mnda kr�nikor, samma behov som 99,99% av den �vriga kvinnliga befolkningen en tendens att vilja ha den man (eller person) som har st�rst inkomst, bil, l�genhet, whatever. Att dom v�ljer enligt k�nslor i dessa fall �r en j�vla l�gn, materiella ting ska det va f�r det f�r dom ut n�gonting av. Att denna tes skulle sl� fel �r likadant som att p�st� att det finns vackra kvinnor som har n�gra som helst k�nslor i kroppen - eller hj�rta. Nu �r det ju iallafall s� att jag vet att jag f�rlorade henne till denna faggot mother men det ska ocks� bli sk�nt att nu g� vidare, jag vet inte vart och hur men jag ska v�l g�ra det, jag har som sagt f�ga valm�jligheter till annat. Man kan bara spekulera i hur det kunde blivit om hon inte tr�ffat honom, om hon och jag skulle l�rt k�nna varandra b�ttre eller att om hon �verhuvudtaget hade n�got hj�rta fr�n b�rjan, men det �r ju bara att �lta ett f�ruts�gbart redan existerande problem. Visst, hon �r vacker, troligtvis en av de vackaste jag n�gonsin kommer att k�nna men det v�ger, som jag sa f�rrut, inte upp till det att hon undanh�ller specifika, och avg�rande, fakta om hennes civilst�nd. Menar, varf�r fick jag aldrig veta det? Varf�r valde hon att s�ga vissa saker till mig och vissa andra till andra, f�r risk f�r att s�ra mig valde hon att inte ber�tta allt i ett tidigare stadium, s� att hon inte skulle f� skuldk�nslor? Det s�ger iallfall syrran och hon vet bra mycket, jag skulle lyssnat p� henne fr�n b�rjan.. This is how they treat those who tell the truth and have true feelings. Hey, Marcus, fuck you, fuck you soo fucking much!

Dagens film

Valfri film om besvikelse och obesvarad k�rlek

Dagens musik

Valfri l�t om besvikelse och obesvarad k�rlek