In the shadows of thy night, she's dressed in white

P o r t a l

..

Ken Park

:: Inspelnings�r: 2003

:: Regi: Larry Clark och Ed Lachman

:: Medverkande: James Ransone, Tiffany Limos, Amanda Plummer m.fl.

�nda sedan Larry Clarks "Kids" kom ut s� har hans filmer genomsyras av unga m�nniskors sexualitet och drogmissbruk. Larry visar det ingen annan regiss�r v�gar visa och �r troligtvis en av de f� som provocerar s� mycket genom att g�ra det. Hans tv� senaste "Bully", som �r baserad p� en verklig h�ndelse och "Teenage Caveman" som f�rvisso �r en sci-fi men d�r Larry �ven bakar in lite sex och droger s� m� "Ken Park" vara hans mest v�gade hittills, h�r f�r man se allt, b�de p� gott och ont. H�r ber�ttas om hur de vuxnas handlingar p�verkar ungdomar och f�rst�r deras psyke. Det h�r �r mer en "Kids 2" med undantag att "Kids" �nd� var r�tt oskyldig i att visa vissa saker, visst fanns det provocerande scener i den ocks� som v�ckte rabalder n�r den kom men i "Ken Park" �r det inte fejkat l�ngre, h�r f�r vi se en ung kille masturbera tills han kommer och sperman h�nger slafsigt fr�n handen samtidgt som han lyssnar p� tennis p� teven och h�nger sig i en snara fr�n d�rren, vi f�r se avsugningar, sexscener (som f�rvisso inte beh�ver vara �kta) och en ung grabb som slickar sin flickv�ns mamma tills hon kvider av v�llust. Den senare scenen �r dock v�ldigt kul, liksom den n�r en relig�s man sp�ar upp en fastbunden kille i en s�ng med sparkar och slag. Vem �r d� Ken Park, jo, det �r en kille som tar livet av sig i en skateboardpark i b�rjan av filmen. �n en g�ng har Larry Clark visat vem som v�gar visa ungdomarnas baksidor, d�r ingen vuxen sl�pps in och d�r sanningen g�ms. Att filmen �r mest ett hopplock av en massa scener spelar inte s� stor roll eller det att Ken Parks �de inte g�s igenom f�rrutom tv� minuter innan filmen �r slut g�r inte s� mycket, det �r inte det filmen g�r ut p� �nd�. Efter m�nga bra filmer, s�som ovann�mna "Bully", "Kids" och "Teenage Caveman", s� b�r dock Larry �terg� till att g�ra en sammanh�ngande film igen, annars s� �r Larry Clark v�r tids sannaste regiss�r!

Fler recensioner

:: Bully

:: Teenage Caveman